Servis

Servis

Pravidelná údržba a servis fotovoltaickej elektrárne sa oplatí. Pokiaľ sa o svoju FVE nebudete starať dobre a načas, môže Vás to vyjsť draho. Fotovoltaická elektráreň má rôznu dobu návratnosti, ale správnou a hlavne pravidelnou údržbou a servisom je možné ju podstatne skrátiť.

Čo zvládnete sami

  • Pravidelne kontrolovať vizuálny stav panelov, v prípade že budú pokryté snehom, lístim a inými nečistotami, tak je potrebné ich opatrne očistiť
  • Takúto pravidelnú údržbu odporúčame vykonávať 4x do roka (jar, leto, jeseň, zima). Vďaka tejto kontrole dokážete zabrániť poklesu účinnosti o 5-10 %

Odborný servis

  • Odborný servis FVE elektrárne je už lepšie nechať na odborníkov. Prvá kontrola prebieha po pár týždňoch po inštalácii
  • Ďalšia návšteva býva väčšinou po roku prevádzky fotovoltaiky, odporúčame ideálne po zime
  • S našimi zákazníkmi si dohadujeme servis už pri inštalácii fotovoltaiky

PRIEBEH SERVISNEJ KONTROLY:

  • fyzická prehliadka FVE
  • vizuálna kontrola panelov
  • kontrola nosných konštrukcií
  • kontrola VN rozvodne
  • kontrola striedačov, rozvádzačov, stringrov