On grid + virtuálna batéria

On-GRID s prebytkami na ohrev TUV + virtuálna batéria

Predstavujeme solárnu elektráreň, ktorá pracuje vzájomne s distribučnou sieťou, takže elektrina je k dispozícii vždy automatickým prepnutím zo slnečnej energie cez deň a z distribučnej sústavy v noci. Je vhodná pre domácnosti, ktoré spotrebúvajú energiu hlavne počas dňa. Energia zo slnečného žiarenia sa bezprostredne po vyrobení použije na prevádzku elektrospotrebičov v domácnosti a nespotrebovaná energia sa vráti späť do verejnej siete.

Pre každú takúto elektráreň odporúčame službu virtuálnej batérie od dodávateľa energie, taktiež je možné využitie prebytkov na predohrev teplej úžitkovej vody.

Menič napätia je jeden z najdôležitejších častí fotovoltaických elektrární. Naša spoločnosť inštaluje kvalitné meniče od spoločnosti HUAWEI. Výhodou týchto meničov je možnosť inštalácie batériových modulov v budúcnosti na želanie zákazníka.

Fotovoltaické panely sú väčšinou inštalované na streche domu alebo na pozemku s vhodnou orientáciou svetových strán. Energia zo slnka sa prenáša do meniča, ktorý ju premieňa na striedavý prúd pre vlastnú spotrebu.

Virtuálna batéria Vám umožní uložiť nespotrebovanú energiu do tzv. „úložiska“ u  Vášho poskytovateľa energie. Takto uloženú energiu môžete využiť v čase, keď ju budete potrebovať (v noci, v zime, pri horších svetelných podmienkach).

Pri spätnej dodávke uloženej elektriny zaplatíte len distribučné a prenosové poplatky, silovú zložku elektriny, ktorú si beriete späť z virtuálnej batérie máte zadarmo. Množstvo elektriny, ktorú ste si uložili do virtuálnej batérie a následne odobrali späť, Vám vo vyúčtovacej faktúre bude odpočítané od štandardnej spotreby v režime dodávky elektriny.

Návrh riešenia od nás:

  • Obhliadka a poradenstvo s výberom a umiestnením fotovoltaiky
  • fotovoltaické panely
  • konštrukcia pre uchytenie panelov na strechu
  • sieťový menič napätia navrhnutý podľa výkonu elektrárne
  • elektroinštalácia AC/DC rozvádzača
  • montáž systému
  • revízna správa
  • doprava materiálu k zákazníkovi v deň montáže
  • zaškolenie o fungovaní fotovoltaickej elektrárne
  • nainštalovanie aplikácie pre kontrolu systému