Fotovoltaika

Fotovoltaika

Fotovoltaika – je metóda priamej premeny slnečného žiarenia na elektrinu (jednosmerný prúd) s využitím fotoelektrického javu.

Inštalácia fotovoltaiky na streche rodinného domu je komplikovaná záležitosť, jednoduchšie je, ak sa s jej výstavbou počíta už v dobe rekonštrukcie alebo výstavby rodinného domu. Jej inštaláciu v budúcnosti tak môžeme výrazne zjednodušiť a urýchliť. Samozrejme, nie každý v čase výstavby svojho rodinného domu počíta so všetkým. Fotovoltaiku je možné nainštalovať do každého rodinného domu, s technickým riešením Vám radi poradíme.

Príprava na inštaláciu fotovoltaiky:

 • Kontrola stavu strechy
 • Zabezpečenie voľného priestoru na streche
 • Príprava prepojenia medzi strechou a technickou miestnosťou a hlavným rozvádzačom
 • Zabezpečenie voľných pozícií v domovom rozvádzači
 • Zabezpečenie priestoru v technickej miestnosti

Typy fotovoltaiky pre domácnosti:

Solárny ohrev vodyOn-GRID s prebytkami na ohrev TUV + virtuálna batériaHybridná s batériouOff-GRID tzv. ostrovný systém

 • Zníženie spotreby energie na ohrev vody


 • Vhodná pre domácnosti ktoré spotrebujú energiu hlavne počas dňa • Vhodná pre domácnosti, ktoré chcú vyrobenú energiu využívať aj v noci • Ideálne riešenie pre miesta bez hlavného elektrického rozvodu • Bez búrania a výmeny bojleru


 • Vysoká energetická a finančná úspora • Energetická a finančná úspora • Úplná nezávislosť • Český vývoj a výrobok


 • Najčastejšie inštalovaný typ • Možnosť čerpania dotácie max 1500€ /domácnosť • Možnosť čerpania dotácie max 1500,-€ / domácnosť • Rýchla návratnosť a dlhá životnosť


 • Najvyššia návratnosť investície • Hybridný systém je efektívnejší ako off-grid, pretože využíva verejnú sieť a má zároveň aj batérie • Bez zmluvy s distribúciou tzv. ostrovný systém


 • Možnosť čerpania dotácie max 1500,- € / domácnosť • Vyšší komfort, využívania energie v miestach s častými výpadkami distribučnej siete • Prebytočná energia sa dá uložiť do virtuálne batérie alebo použiť do ohrevu TUV


VIAC TUVIAC TUVIAC TUVIAC TU