Hybridná s batériou

Hybridné fotovoltaické elektrárne s batériami sú systémy, vďaka ktorým sa Vaša domácnosť čo najviac priblíži k energetickej sebestačnosti a zároveň sa zabezpečí proti zdražovaniu cien elektrickej energie. Fotovoltaika primárne smeruje vyrobenú energiu pre Vašu dennú spotrebu, avšak ak Vašu vyrobenú energiu nespotrebujete, ukladá sa do batérií. Takto uloženú energiu spotrebujete večer alebo ak nebude svietiť slnko.

Batérie značky Huawei patria k najlepším možnostiam akumulácie energie na trhu fotovoltaiky v pomere cena/výkon. Ponúkajú dlhú životnosť a jednoduché rozšírenie svojej kapacity o ďalšie moduly.

Menič napätia je jeden z najdôležitejších častí fotovoltaických elektrární. Naša spoločnosť inštaluje kvalitné meniče od spoločnosti HUAWEI.

Fotovoltaické panely sú väčšinou inštalované na streche domu alebo na pozemku s vhodnou orientáciou svetových strán. Energia zo slnka sa prenáša do meniča, ktorý ju premieňa na striedavý prúd pre vlastnú spotrebu.

Návrh riešenia od nás:

  • Obhliadka a poradenstvo s výberom a umiestnením fotovoltaiky
  • fotovoltaické panely
  • konštrukcia pre uchytenie panelov na strechu
  • sieťový menič napätia navrhnutý podľa výkonu elektrárne
  • elektroinštalácia AC/DC rozvádzača
  • montáž systému
  • revízna správa
  • doprava materiálu k zákazníkovi v deň montáže
  • zaškolenie o fungovaní fotovoltaickej elektrárne
  • nainštalovanie aplikácie pre kontrolu systému