Off grid – ostrovný systém

Off-grid fotovoltaická elektráreň je vhodná pre domácnosti, ktoré chcú byť nezávislé od centrálnej elektrickej siete alebo ideálna pre ľudí, kde nie je možné sa napojiť na elektrickú sieť. Vyrobená energia sa ukladá do batérií. Systémy sú charakteristické vyššou kapacitou batérií, ktoré zabezpečia prevádzku objektu vo večerných hodinách. Následne je možné využiť ju na prevádzku elektrospotrebičov v domácnosti.

Najčastejšie používanými komponentami v týchto solárnych elektrárňach sú komponenty od spoločnosti Victron Energy.

Pre ostrovné fotovoltaické elektrárne platia fyzikálne obmedzenia a vlastník musí počítať s obmedzenou dodávkou elektriny, najmä v zimných mesiacoch.

Návrh riešenia od nás:

  • Obhliadka a poradenstvo s výberom a umiestnením fotovoltaiky
  • fotovoltaické panely
  • konštrukcia pre uchytenie panelov na strechu
  • sieťový menič napätia navrhnutý podľa výkonu elektrárne
  • elektroinštalácia AC/DC rozvádzača
  • montáž systému
  • revízna správa
  • doprava materiálu k zákazníkovi v deň montáže
  • zaškolenie o fungovaní fotovoltaickej elektrárne
  • nainštalovanie aplikácie pre kontrolu systému